Booking/udlejning i Microsoft C5

Udlejning

Datagrundlaget er baseret på to ekstra dato felter på varelinjen.
Øverst vises en oversigt over udlejningen de næste 8-9 uger. Neden under kan man se detaljeret hvad og til hvem der er udlejet.
Udlejningi C5

Booking

Oversigten viser bookinger/ dag

Booking C5

Arbejdsplan i C5

Det er muligt at udskrive en dags-/arbejdsplan

Arbejdsplan i C5