GDPR information
til vores kunder

Der er i 2016 vedtaget nye regler for behandling af personoplysninger i form af EU-forordningen, General Data Protection Regulation, GDPR. Reglerne erstatter i Danmark lov om behandling af personoplysninger fra 2001, som har sit udspring i EU-direktiv 95/46/EC fra 1995. De nye regler træder i kraft den 25. maj 2018. Link til Person data forordning hos Dansk Industri.

Information

Information om Databehandleraftale (GDPR) for kunder hos iAdvice iht. EU-forordning af 2016 Regulativ 679.
iAdvice policy for behandling af persondata er beskrevet i vores DPA samt Fortrolighedserklæring.
Aftale type er afhængig af arten for samarbejdet, se nedenfor.
iAdvice tilbyder 3 forskellige aftale type afhængigt af jeres samarbejde med iAdvice.

Aftalerne er opdelt således:

 1. Visma Business kunder:

  • Udvidet DPA aftale som dækker samarbejde for Visma Business kunden som har den samlede IT forretning hos iAdvice (Visma Business support, IT-drift, Cloud support mm)
  • Fortrolighedserklæring, som er gældende når iAdvice alene står for ad-hoc support af Visma Business applikationen. 

 2. IT-Support:

  • Fortrolighedserklæring, er gældende når iAdvice står for ad-hoc support som rekvireres på anfordring.

 3. FlexPOS kunder:

  • Point of Sales FlexPos kunder (kasseapparater)
  • DPA inkl. underleverandør aftale med FlexPos

I vedhæftet finder i vores senest opdateret databehandleraftale, som vil være en del af jeres servicevilkår.

Link til DPA for andre produkt leverandører

Microsoft, (Office 365, Azure, Windows Server mm) - Link til Microsoft DPA

Frontsafe (Remotebackeup) - Link til underskrift af aftale

 

Kontakt salgsteamet for modtagelse af Databehandleraftalerne.