Oversigt over funktioner
i Visma.net

Hvad får du med i din Visma.net løsning?

Herunder kan du se en liste med nogle af Visma.net's nøglefunktioner. I standard pakken af Visma.net er Visma.net Financials inkluderet, hvilket giver dig adgang til en samling af avancerede værktøjer indenfor bogføring. Financials er fuldt ud automatiseret, hvilket betyder færre fejl og et mere korrekt regnskab, samtidigt med at jeres medarbejdere kan bruge tiden på andre opgaver.

I funktionslisten nedenfor kan du se de vigtigste funktioner du får med Financials. Du kan også læse mere om Visma.net via linket nedenfor.

Læs mere om Visma.net

Nedenfor kan du også se hvilke funktioner du får med Visma.net's Logistik modul. Som standard i modulet får du en masse funktioner som giver dig et fuldt overblik over bla.a. køb, salg, lager og rapporteringer. Nogle af de mere avancerede funktioner, vil kun være tilgængeligt med Warehouse & Replenishment modulet , som er et specielt designet modul til virksomheder med flere fysiske lagre, sæsonbestemte indkøbsforslag og kontinuerlig lageroptælling.

Din Visma.net løsning kan skræddersyes på mange måder og du kan se mere om priser, moduler og tilkøb på vores side med Visma.net priser. 

Se priser på Visma.net

 

 

Visma.net funktionsliste
Nøglefunktioner
Standard
Avanceret

Visma.net Financials:
 
 
 
Regnskab
I standardpakken til Visma.net medfølger 1 regnskab. Ønskes flere kan de tilkøbes.
 
 
 
Brugerstyring
I standardpakken til Visma.net medfølger 1 komplet bruger. Ønskes flere kan de tilkøbes.
 
 
 
Fakturering
Håndter både indgående og udgående fakturaer direkte i Visma.net ERP
 
 
 
Fakturagodkendelsesflow
Med godkendelsesfunktionen Visma.net Approval kan du nemt godkende eller afvise fakturaer fra mobil, tablet eller PC.
Læs mere om Approval.
 
 
 
Elektronisk indgående fakturahåndtering
AutoInvoice er en indbygget faktureringsmaskine i Visma.net ERP, som håndterer alle virksomhedens indgående og udgående fakturaer uanset format.
Læs mere om AutoInvoice.
 
 
 
Elektronisk udgående fakturahåndtering
AutoInvoice håndterer alle virksomhedens udgående fakturaer.
 
 
 
Automatiseret fakturahåndtering
AutoInvoice gør fakturahåndteringen automatisk uanset om formatet er elektronisk, PDF eller post.
 
 
 
Bankintegration
Bankintegrationen kører automatisk og sikrer, at ERP-systemet altid opdateres med ind- og udbetalinger.
Læs mere om AutoPay.
 
 
 
Standardrapporter 
Få alle nøgletal på ét sted, så du har et fuldt overblik over din virksomheds udvikling og status til enhver tid.
 
 
 
Koncernregnskab
Løsningen giver dig fuld integreret og finansiel rapporterings- og analysefunktionalitet. Alle associerede virksomheder og dattervirksomheder samles i ét centralt system.
 
 
 
Konsolidering 
Træf de bedste beslutninger baseret på realtidsdata fra alle koncernens virksomheder. Sammenlign og analysér tendenser på tværs af virksomhedens struktur.
 
 
 
Standardisering og automatisering af processer
Automatiser din faktura- og bankhåndtering og godkendelsesproces, så du kan frigive dyrebar tid.
 
 
 

Visma.net Logistik:
 
 
 

Salg
 

Standard

Avanceret
Salgsordre / Tilbud
Reducerer tid og omkostninger ved at optimere tilbuds/ordreprocessen
 
 
 
Effektiv pris- og rabathåndtering
Enkel administration af pris- og rabatstruktur. Mulighed for mængderabat, rabatter pr. vare, varegrupper mm.
 
 
 
Leveranceplan
Færdiggør store mængder forsendelser med forud definerede leveranceinformationer pr. produkt og kunde. Emballagetype, labelgenerering, samlet ordrebekræftelse ved delleverancer mm.
 
 
 
Kreditkontrol
Få advarsler før salgsordren afsluttes, hvis den mak-simale kreditgrænse overskrides. Ordrer, der sættes på hold på grund af oversteget kreditgrænse frigives automatisk, når udestående fordringer er betalt.
 
 
 
Del- og multileverancer
Mulighed for delvis levering, opdeling af salgsordre på tværs af flere leverancer samt fuldt overblik over den leverede salgsordre.
 
 
 
Returhåndtering
Mulighed for modtagelse af returvarer. RMA-ordrer kan håndteres med kreditering eller ombyttes til erstat-ningsvarer. Hver transaktion markeres med årsagskode, der knyttes til regnskabet, konti og rapportering.
 
 
 
Håndtering af fragt
Mulighed for manuel håndtering af fragt.
 
 
 
Elektronisk fakturering
Send elektronisk faktura/kreditnota i forskellige formater.
 
 
 
Plukliste og pakkeseddel
Optimerer leverancer ved at udskrive/sende pluklister og pakkelister for flere leverancer på samme tid. Mulighed for at automatisere processen.
 
 
 
Allokering/reservation
Få fuld kontrol ved at allokere og reservere lagervarer til salgsordrer.
 
 
 
Konsolideret fakturering
Mulighed for at samle flere bestillinger fra én kunde på én faktura.
 
 
 
Årsagskoder
Hver transaktion og vare kan markeres med årsags- kode, der er knyttet til regnskabet, konti og rapportering.
 
 
 
Brugerdefinerede ordretyper
Opret eller rediger eksisterende ordretyper. Mulighed for at koble leveringsplaner og økonomimodel.
 
 
 


Indkøb
 


Standard


Avanceret
Indkøbsordrer
Reducér tid og omkostninger ved at optimere indkøbsprocessen.
 
 
 
Indkøb baseret på salgsordre
Oprettelse af indkøbsordre baseret på salgsordre.
 
 
 
Direkte leverance (drop shipment)
Mulighed for levering af indkøb direkte til kundens lokation.
 
 
 
Kostpris opdatering (Anskaffelsespris)
Inkluderer fragt, forsikringer, told og andre gebyrer forbundet med et indkøb, med mulighed for at fordele det over flere varer ved hjælp af brugerdefineret allokeringsmetode.
 
 
 
Del- og samlemodtagelse
Fuld sporing på indkøbet der er modtaget. Indkøb kan modtages helt, delvist eller samlet.
 
 
 
Effektiv pris-og rabathåndtering
Enkel administration af pris- og rabatstruktur. Support til mængderabat, rabatter pr. vare, varegrupper mm.
 
 
 
Bestillingsforslag - min./maks.
Generer indkøbsordrer baseret på lagerbeholdning og min./max. parametre.
 
 
 
Bestillingsforslag - sæson
Generer indkøbsordrer baseret på lagerbeholdning og genopfyldningsalgoritmer, som f.eks. gennemsnitlig omsætningshastighed og prognoser for sæsonudsving.
 
 
 


Lager
 


Standard


Avanceret
Lager
1 standardlager. Lageret kan have flere lagerlokationer og placeringer.
 
 
 
Forskellige metoder til vurdering af lagerværdi
Mulighed for flere værdiansættelsesmetoder til lageret. Beregning af standardomkostninger, gennemsnitlige omkostninger, FIFO og specifik pris på varelager.
 
 
 
Årsagskoder
Hver transaktion og varelinje kan markeres med år-sagskode, der er koblet til regnskabet, konti og rapporter.
 
 
 
Lagerlokation
Opret flere lagerlokationer hvor lagervarer kan placeres. Hver lokation/placering kan konfigureres i henhold til inkludering i tilgængelighedsberegning, tilladelse for salg og modtagelse mm.
 
 
 
Overføring mellem lokationer/placering
Overfør lagervarer mellem lokationer med mulighed for årsagskoder, der er knyttet til regnskab og rapportering.
 
 
 
Lageroptælling
Rutine for vareoptælling med registrering og rapporte-ring. Optælling og opdatering med mulighed for år-sagskoder, der er knyttet til regnskab og rapportering.
 
 
 
Varehåndtering
Opret og vedligehold forskellige måleenheder pr. lagervare.
 
 
 
Alternative varenavne
Mulighed for at registrere vareartikler med alternative varenavne. Support til brug af stregkoder til registrering af vareartikler.
 
 
 
Attributter
Opret og vedligehold attributter til varegrupper.
 
 
 
Salgskategorier
Opret og vedligehold salgskategorier til gruppering af varer i forhold til vareprofiler, som kan knyttes til bog-føringskategorier, moms- og afgiftskoder, måleenheder mm.
 
 
 
Instrastat
Mulighed for indsamling af oplysninger og statistikker om varehandel mellem EU-lande.
 
 
 
Parti/serienummer
Fuld sporing af varer med parti- eller serienummer. Parti- og serienumre kan tildeles eller oprettes manuelt ved varemodtagelse, salg eller montering af varen, med support for udløbsdato for at minimere tab af udgåede varer.
 
 
 
Pakkemontering
Monter lagervarer eller ikke-lagerførte varer til salgbare pakker.
 
 
 
Multilager
Opret og vedligehold flere lagersteder med egne lager-værdier, vareallokeringer og vareomkostninger. Med understøttelse af varetilgange til standardlager og auto-matisk allokering af varer til lokale varelagre.
 
 
 
Overfør mellem lokationer og lagersted
Overfør lagervarer mellem lokationer og fysiske lager-steder med mulighed for årsagskoder med relation til regnskabs- og rapporteringsrapporter.
 
 
 
Løbende vareoptælling
Optimer vareoptælling, og oprethold fuld kontrol over lageret med hyppigere opdaterede og noterede numre.
 
 
 


Rapportering
 


Standard


Avanceret
Lagerrapporter
Lagersaldo, lagerværdi, varer i transit mm.
 
 
 
Salgsrapporter
Salgsordresammendrag, leveringssammendrag, ordre-journal mm.
 
 
 
Indkøbsrapporter
Indkøbsordreoversigt, varetilgangsoversigt, periodisering af varemodtagelse, oversigt mm.
 
 
 
Eksportere til Excel
Mulighed for at eksportere til Excel for deling eller videre analyse.
 
 
 
Eksportere til PDF
Eksporter til PDF for e-mailudsendelse.
 
 
 
Vedligeholdelse/redigering af blanketter
Understøttelse af redigering af formularer med Rap-portdesigner (gælder for udgående faktura, rykkere og debitorsaldo)
 
 
 
Analytisk rapportering
Avanceret financiel rapportering.
 
 
 


Rapportering forespørgsler
 


Standard


Avanceret
Lagerforespørgsler
Skærmrapport: lageroversigt, lagertransaktionshistorik, lagertransaktioner pr. konto mm.
 
 
 
Salgsforespørgsler
Skærmrapporter: oversigt over salgsordre, salg pr. vare og salgsinformation.
 
 
 
Indkøbsforespørgsler
Skærmrapporter: liste over indkøbsordrer og indkøb pr. vare.
 
 
 
Udarbejdelse af standardforespørgsler
Rediger kolonner, og hvordan du vil fremstille skærm-rapporten.
 
 
 
Dashboards
Mulighed for at oprette enkle dashboard visninger base-ret på brugerdefinerede skærmrapporter (forespørgsler)
 
 
 
Drill-down
Understøttelse af drill-down til bilag.
 
 
 
Opret egne forespørgsler
Mulighed for at oprette dine egne forespørgsler til brug i pivotrapporter.
 
 
 


Automatisk flow/arbejdsgang
 


Standard


Avanceret
Design eller redigering af egne rapporter
Mulighed for at bruge Rapportdesigner til at oprette dine egne rapporter eller redigere eksisterende standardrap-porter.
 
 
 
Brugerdefinerede forespørgsler
Opret dine egne skærmrapporter med Pivot-understøttelse.
 
 
 
Automatisering af arbejdspro-cesser
Opret egne automatiseringsplaner for en lang række manuelle processer.
 
 
 
Import/eksport af data
Mulighed for at oprette brugerdefinerede intervaller for importscenarie.
 
 
 


System
 


Standard


Avanceret
Import/eksport/filhåndtering
Mulighed for import og eksport af data.
 
 
 
Rollebaserede brugerindstillinger
Brugerindstillinger for rolle og rettigheder og admini-stration af tjenester pr. bruger og pr. brugergruppe.