Visma.net Subscriptions
Abonnementsfakturering

Visma.net Subscriptions er navnet på Visma. Net ERPs cloud-baserede abonnementsstyring og kontrakthåndtering. Ved hjælp af Visma.net Subscriptions får du mulighed for at automatisere abonnementshåndteringen fra A til Z. 

Du får blandt andet mulighed for at linke kunden til den korrekte abonnementsplan, og får et fuldt overblik over dine samlede abonnementer, og status på disse hos kunderne.

Du får et effektivt værktøj til nemt at håndtere tilretninger af abonnementerne, herunder prisændringer mv.

Du kan blot ændre prisen 1 sted, og så vil denne ændring automatisk blive tilknyttet alle de kunder, der kører på denne abonnementsplan.

Visma.net Subscriptions understøtter de fleste abonnementsmodeller. Du får en nem styring af forskellige prismodeller, såsom fast pris, forbrugsomkostninger, depositum, startgebyr mv.

Fordele ved Vimsa.net Subscriptions

  • Nem abonnementssammensætning af priser
  • Effektiv administration
  • Integrerbar med eksterne løsninger
  • Fuld kontrol over fremtidge indtæger
  • Fuld opdateret regnskab
Visma.net ERP subscriptions